top of page
REHBER'E GENEL BAKIŞ

“Okulunuzda İklim Müfredatı Nasıl Uygulanır” ilkokullarda iklim değişikliği öğretiminin nasıl uygulanacağı konusunda öğretmenlere yol göstermek amacıyla hazırlanmış bir öğretmen kılavuz kitabıdır.

Kılavuz, Avrupa Birliği Erasmus+ programı okul eğitimi projesi kapsamında proje ortaklarının uyguladığı faaliyet ve yöntemler esas alınarak araştırılmış ve yazılmıştır.

 

Bu çok disiplinli kılavuz, ilkokul öğretmenlerine (hedef: 7-14 yaş arası öğrenciler) yöneliktir ve teorik ve uygulamalı öğretim yöntemleri aracılığıyla öğrencilerin iklim değişikliğini ve toprağın işleyişini anlamalarına yardımcı olacak araştırmacı yaklaşımlara dayalı anahtar teslimi oturumlar sunar.

Elinizdeki rehberde ayrıca iklim değişikliği konularını okulunuzda mevcut müfredatınız doğrultusunda nasıl öğretebileceğinize dair örnek olay çalışmaları ve yöntemler yer almakta olup, proje süresince yapılan çalışmalardan elde edilen örnek ders uygulamaları da rehberimizde yer almaktadır.

 

Kılavuz aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:

 

Durum Çalışmaları: Okulların müfredatın bazı yönlerini nasıl uyguladığını gösteren yöntem ve teknikleri içeren örnek ders planlarını içerir.

Pedagojik Genel Bakış: Kılavuzda önerilen farklı öğrenme yaklaşımlarına kısa bir genel bakış ve bu öğretim kaynağından en iyi şekilde nasıl yararlanılacağına dair bazı ipuçları;

İklim Müfredatı: Yaşa uygun aşamalı öğrenme çıktıları.

Araç Setleri: İklim değişikliği müfredatının okul müfredatıyla uyumlu olarak uygulanması için kullanılacak öğrenme araç ve yöntemlerini içerir.

Örnek dersler: Proje süresince ortak okullarda gerçekleştirilen ders faaliyetleri.

Harekete geçiyoruz: Öğrencilerin iklim değişikliğine ilişkin fikirlerini ifade etmelerini destekleyecek faaliyetler.

bottom of page