top of page
IMG_2082_edited.jpg

DURUM ÇALIŞMALARI


Bu bölüm, iklim müfredatının okul müfredatındaki ders konularıyla birlikte uygulanmasına yönelik proje ortağı ülkelerdeki okullarımızın örnek olay incelemelerini kapsamaktadır.

Proje ortağı okullarımızda iklim müfredatının öğrenme çıktılarına ilişkin konu ve ders dağılımlarına grup öğretmen toplantıları ile karar verildi.

Projemiz süresince her okulumuzda sınıf öğretmenlerimiz tarafından otuz altı farklı ders planı hazırlanmış ve müfredatın kazanımlarına yönelik ders uygulamaları yapılmıştır. Öğretmenlerimiz derslerin özelliklerine göre okul içinde ve dışında ders planları uyguladılar.

Rehberimizde öğretmenlerimizin yürüttüğü öğrenme faaliyetlerinde kullanılan bazı pedagojik yöntem, araç ve materyallere yer verilmekte ve iklim müfredatını okullarında uygulamak isteyen potansiyel faydalanıcılarımızın kullanımına sunulmaktadır.

bottom of page